36 (2)

Hyresvillkor

Allmänna villkor

Villkor för hyra av lastbil

Allmänt

 • Bokning är personlig och kan inte överlåtas
 • Du måste vara 18 år för att få hyra lastbil hos oss
 • Du måste visa giltigt körkort (originalhandling). Se punkt Körkort nedan.
 • Bilarna måste hämtas och lämnas på samma ställe
 • Drivmedel ingår inte i priset
 • Djur får ej medföras i bilarna
 • Det är rökförbud i Lastbilen
 • Utlandsresa är ej tillåten

Betalning

Beräknad hyreskostnad betalas i förskott. Betalning ska ske med bank- eller kreditkort som hyrestagaren har rätt att teckna (VISA, Mastercard).                                  Även vissa Företagskort kan accepteras men får inte vara utställt i annan persons namn.

 • Utöver hel korttidshyra debiteras 1/4 av hyrkostnaden per övertimme
 • Utöver hel dagshyra debiteras 1/4 av hyrkostnaden per övertimme
 • Utöver hel dygnhyra debiteras 1/5 av hyrkostnaden per övertimme

I samband med bokning/uthyrning av fordonet gör vi en kundkontroll. Har du medvetet misskött fordonet eller inte fullgjort dina åtaganden vid tidigare uthyrning kan detta finnas registrerat i Biluthyrarna Sveriges informationslista. Du nekas då att boka/hyra. Detsamma gäller om du har betalningsanmärkningar etc. Är du ej folkbokförd i Sverige alternativt skriven på en boxadress eller en poste restante adress krävs dubbla kreditkort för du ska få hyra.

Allmänt vid bokning och avbokning

Gällande Bokning och Avbokning

För att säkra din bokning av tält, inredning & tillbehör debiteras hyrestagaren 50% av totalsumman i förskottsbetalning direkt vid bokningstillfället.

Vid avbokning 30 dagar före hyrestillfället äger Wärkstan AB rätt att behålla 30% utav den erlagda förskottsbetalningen.

Vid avbokning som sker senare än 30 dagar före hyrestillfället äger Wärkstan AB rätt att behålla hela den erlagda förskottsbetalningen.

Eventuell transport och monteringskostnader räknas av från hyresbeloppet.